CITU
(CENTER FOR ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING)
Universiti Teknologi MARA - Kota Kinabalu
IPK211  *  IPK212  *  IEP200  *  

IPK212
 

 
 
BAB 3 - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
 

PENDAHULUAN

Pengertian pembangunan dan Perancangan

Prinsip Perancangan:  

bullet Pengagihan sumber semulajadi yang adil
bullet Pengagihan keperluan asas masyarakat
bullet Pengurusan yang baik terhadap hak milik negara dan awam
bullet Perkhidmatanawam yang utama

 

Faktor-faktor Perancangan:

bullet Kerajaan
bullet Sumber hasil
bullet Tenaga dan keupayaan
bullet Teknologi

   

 

KONSEP PEMBANGUNAN ISLAM/CIRI-CIRI

bullet Menyeluruh / bersepadu
bullet Lebih memfokus kepada pembangunan manusia
bullet Bersifat multi-dimensi
bullet Melibatkan perubahan kuantitatif dan kualitatif
bullet Penggunaan sumber secara optimun

 

Mekanisme pembangunan

bullet Pendidikan
bullet Al-Hisbah
bullet Teknologi
 

Teras pembangunan / falsafah pembangunan

bullet Tauhid
bullet Khalifah
bullet Tazkiyah
bullet Ukhuwwah
 

Maltamat Pembangunan

bullet Pembangunan peribadi dan keupayaan manusia
bullet Mengeluarkan pembangunan berguna
bullet Peningkatan kualiti hidup
bullet Pengembangan teknologi baru
bullet Pembangunan seimbang
bullet Mengurang pergantungan kepada negara luar/asing (khususnya negara bukan Islam)

 

Pembangunan manusia

bullet Pembangunan kerohanian
bullet Pembangunan mental
bullet Pembangunan fizikal dan jasmani

 

Pembangunan material - Perkara yang perlu dalam pembangunan material ialah:

bullet Penyediaan keperluan asas
bullet Keadilan dalam pengagihan pendapatan
bullet Guna tenaga penuh
bullet Pertumbuhan ekonomi
bullet Kestabilan nilai wang

 

Kepentingan pembangunan spritual

bullet Pembangunan spritual adalah aspek utama dalam usaha-usaha pembangunan khususnya material.
bullet Kesan pembangunan spritual terhadap pembangunan material
 

*Kesan pembangunan spritual kepada individu, masyarakat dan negara:

     a.  Keperluan asas yang mencukupi
     b.  Penggunaan sumber yang optimum, cekap, berkesan, jimat dan tidak membazir
     c.  Kesaksamaan agihan harta, pendapatan dan pembangunan
     d.  Jaminan kebebasan individu
     e.  Kesaksamaan hak dan peluang
      f.   Kerjasama dan keadilan


*Kesan pembangunan spritual kepada individu, masyarakat dan negara

     a.  Lahirnya individu yang unggul dan menjadi sebutan, Aqidah yang sejahtera, ibadat yang sahih, Akhlak yang mantap, tubuh badan yang sihat, berilmu pengetahuan, mampu menguasai serta berjihad terhadap diri sendiri, mengawasi dan menghalusi penggunaan masanya, teratur dan berdisiplin dalam urusannya, mampu berdikari, bermanfaat terhadap orang lain.

     b.  Kesan kepada masyarakat: wujudnya keluarga yang sejahtera, terdidik dengan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan, keluarga yang sihat, dinamik, cergas.

Masyarakat yang berasaskan ukuwwah dan mahabbah, gabungan keluarga-keluarga yang melahirkan masyarakat penuh kasih sayang, perpaduan, kerjasama serta mengutamakan keperluan masyarakat. Masyarakat yang sentiasa sensitif dengan aktiviti negatif. Hasilnya masyarakat yang bebas dari pelbagai penyakit masyarakat.

Kesan kepada negara: Lahirnya pemimpin yang sentiasa berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara akan bebas dari masalah perkauman, pertembungan antara kelas, rasuah, nepotisme, kronisme dan lain-lain.
 

 

Kembali ke:    CITU   *   Halaman Utama   *  Halaman Pendidikan  *  Sila Lihat Halaman 04

 
 

 

return to:    *    home   * 
 

1