CITU
(CENTER FOR ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING)
Universiti Teknologi MARA - Kota Kinabalu
IPK211  *  IPK212  *  IEP200  *  

IPK212
 

BAB 1

 


-                     Senario ekonomi dalam kehidupan
-                Definisi
-                     Sejarah perkembangan Ekonomi Islam
-                     Prinsip-prinsip ekonomi Islam
-                     Matlamat ekonomi Islam
-                     Kaedah Fiqh dalam Ekonomi Islam
-                     Ciri-ciri ekonomi Islam
-                     Falsafah ekonomi Islam
-                     Methodologi Ekonomi Islam
-                     Tokoh-tokoh ekonomi Islam
-                     Perbezaan ekonomi Islam dan konvensional

 
 

SENARIO EKONOMI DALAM KEHIDUPAN
Apa gunanya harta dan ekonomi kepada manusia? Kenapa banyak peperangan berlaku?  Kenapa jenayah berleluasa seperti ragut, rompak?   Kenapa orang bekerja?   Mengapa orang berebut untuk menjadi ketua?

Bagaimana  kita hendak beribadat di rumah, di masjid, nak makan, bersedekah dll….semuanya melalui ekonomi.

Islam sebagai cara kehidupan yang syumul merangkumi ekonomi

*Tauhid
*Syariah
*IbadatDEFINISI EKONOMI ISLAM
MA Mannan: Suatu ilmu sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi suatu golongan masyarakat yang berpegang atau dijiwai dengan nilai-nilai Islam.

Muhammad Baqhir al-Sadar: Pemikiran (ajaran) yang merujuk kepada Islam secara bersepadu berhubung dengan pemikiran, ajaran juga analisa serta tafsiran-tafsiran yang berpandukan ajaran-ajaran tersebut bagi menyelesaikan masalah-masalah semasa

Dr Muhammad Abdullah al-Arabi: Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Quran dan al-Sunnah dan pembangunan perekonomian yang diasaskan kepada dasar-dasar tersebut sesuai dengan keadaan dan masa

Adam Smith: Suatu penyelidikan mengenai keadaan dan sebab adanya kekayaan negara
J.S. Mill : Sains praktikal mengenai pengeluaran dan pengagihan
L.Robbins: Sains yang mengkaji kelakuan manusia berkaitan dengan matlamat-matlamat dan daya pengeluaran yang berkurangan hanya boleh digunakan untuk satu pilihan di antara beberapa kegunaan

Kesimpulan:  Kelakuan manusia dalam menyusun dan mengendalikan pendapatan dari sumber-sumber alam yang dianggap terbatas bagi memenuhi keperluan mereka dan akhirnya ia dirumuskan kepada kaedah-kaedah dan pemikiran-pemikiran sehingga dihubungkan dengan matlamat jangka panjang kelakuan tersebut maka terbentuklah ideologi atau mazhab ekonomi tertentu.

Satu cabang sains social yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak yang berbagai.SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM
Di dalam al-Quran sejarah perancangan ekonomi oleh Nabi Yusuf as. Baginda telah tafsir mimpi raja: ‘ sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 butir gandum yang hijau 7 butir lainnya kering’,

Takkala ditanya kepada ahli tafsir mimpi mereka tak tahu, seorg daripada banduan teringat kpd Yusuf. Yusuf telah mentafsirkan bahawa : 7 tahun kamu bertanam, hendaklah kamu simpan dan makan sedikit kerana nanti 7 tahun akan ditimpa kesusahan, maka yang digunakan ialah apa yang telah disimpan tadi, kemudian datang pula hujan dan diwaktu itu mereka memerah anggur.

Dari peristiwa ini, Yusuf telah dilantik menjadi bendahara negara yang bijak merancang dan mengurus ekonomi negara.

Di zaman awal: Zaman Rasulullah dan sahabat.:

Tidak ada 1 system yang tertentu di peringkat ini;


Sebelum Hijrah

*Tidak ada system ekonomi di peringkat ini. Golongan miskin menjadi hamba, bertani, mengembala dan ada yang membantu tuannya berniaga. Golongan bangsawan menjalankan perniagaan, tetapi kumpulan ini sangat kecil.

*Nabi Muhammad dan sahabat yang mampu membantu memberikan sedekah kepada yang lemah.


Selepas hijrah

bullet Dua peristiwa penting iaitu persaudaraan Ansar dan Muhajirin dan Rasulullah dilantik menjadi pemerintah
bullet Melalui persaudaraan telah mewujudkan keharmonian dan kedamaian di kalangan orang-orang Islam
bullet Rasulullah menggalakkan umat Islam bekerja, seterusnya menunaikan zakat, sedekah sunat
bullet Menubuhkan syarikat perkongsian, syarikat saham bersama, mudharabah dan perniagaan berdasarkan wang dalal (komisyen) dan perkongsian hasil tanaman dengan orang-orang Yahudi
bullet Sistem barter diganti dengan jual beli menggunakan wang
bullet Mengenakan dasar cukai
bullet Meletakkan dasar gaji dan upah kepada pekerja
 

Zaman sahabat

bullet Wujudnya aktiviti perdagangan, pertanian , penternakan dan percukaian.
bullet Pengkajian ekonomi berselerak dalam buku feqah
bullet Merujuk kepada Quran, Rasullulalh, Sunnah dan sahabat
bullet Zaman Abu Bakar, kegiatan ekonomi kurang berkembang
bullet Zaman Umar al-Khatab – negara Islam berkembang dan kegiatan ekonomi berkembang. Wujudnya perbendaharaan negara yang mengurus kekayaan negara.

 

Zaman Pertengahan: Umaiyyah dan Abbasiyyah

bullet Kegiatan ekonomi berkembang pesat. Kitab-kitab feqah yang ditulis oleh ulamak dalam abad kedua hijrah membincangkan pelbagai aspek ekonomi seperti riba, monopoli, system harga, pasaran, syarikat dan berbagai masalah ekonomi. Idea tentang ekonomi ini bertaburan dalam kitab feqah.
bullet Industri ekonomi dikaji secara khusus, contohnya Hisbah, Sistem percukaian.
bullet Antara tulisan dari golongan Syafie ialah: Al-Umm oleh Imam Syafie,Al-Majmuk oleh Imam Nawawi, Al-Asybah Wa Nazair oleh Al-Sayuti, Nihayat al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj oleh Al-Ramli.
bullet Faktor mempengaruhi:

            -               Quran dan Sunnah
-                     Perkembangan ilmu pengetahuan yang lain
-                     Perkembangan aspek sosio-ekonomi

 

 Zaman merosot (pembekuan)

Perpecahan kerajaan Islam abad 5 H (abad 12M).

Faktor mempengaruhi:

·        Perpecahan kerajaan

a.                   Perpecahan empayar dan umat Islam
b.                  Ulamak dan pemimpin berebut kuasa untuk memerintah dan saling menjatuhkan. Saling fitnah memfitnah dan bercakaran
c.                   Berijtihad untuk  menjatuhkan sahabat dan rakan dengan memperalatkan ulamak
d.                  Mendakwa pintu ijtihad telah tertutup

 

·        Kejatuhan dunia Islam di tangan dunia luar

            a.                   Hulagu menawan Baghadad 1258 M
b.                  Musnahnya Pusat Sumber Baitul Hikmah kerajaan Andalus
c.                   Musnahnya banyak bahan rujukan penting
d.                  Harun al-Rasyid menggalakkan orang luar datang ke baghdad untuk mempelajari ilmu menyebabkan pengaliran ilmu

 

·        Pengaruh barat terhadap dunia Islam (lewat abad 18 – 19M)

a.                   Empayar Osmaniah di bawah pemerintahan Kamal Atartuk dipengaruhi barat
b.                  Kelahiran revolusi industri abad ke 18, telah menarik para ilmuan Islam ke barat dan akhirnya mereka menjadi secular.
c.                   Barat melakukan perluasan kuasa khusus ke negara Islam
d.                  Barat mahu mengaut keuntungan ekonomi di negara yang dijajah dan
e.                   Menyebarkan kristian

 

Peringkat kebangkitan semula

  Sekian lama umat Islam mundur, lena dan lalai dengan ajaran Islam, sejak dari abad 15, maka mereka mula bangkit:

a.   Awal abad ke 20 timbul kesedaran dan kebangkitan Islam
b.   Adanya penulisan ekonomi Islam secara khusus
c.   Berlakunya proses Islamisasi di Pakistan
d.    Wujudnya institusi kewangan
e.   Banyaknya pertemuan ulamak Islam untuk berbincang mengenai ekonomi Islam, seminar, konferensi, mesyuarat dan lain-lain. Antaranya 1951 seminar pertama di Paris iaitu Minggu Fiqh Islam Antarabangsa, 1961 di Syria, 1967 di Kaherah.
f.   Aspek ekonomi yang disentuh ialah riba, harga, urusniaga, syarikat insurans, hak milik swasta dan awam, kebebasan yang berlandaskan lunas-lunas Islam, campurtangan kerajaan, system hisbah, jaminan masyarakat, konsep keperluan asasi minimum dan tajuk-tajuk lain.

 

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

   o       Keadilan – meletakkan haq ditempatnya. Adil dalam pengagihan harta, adil dalam pemberian hak milik, ( ada hak milik individu dan ada hak milik masyarakat) , adil dalam undang-undang, ( mencuri akan dihukum)

o       Kebebasan yang terkawal dan terpimpin – Islam memberi kebabasan dalam mencari harta kekayaan, bumi allah ini luas dan boleh meneroka di bumi, laut dan udara untuk mencari harta kekayaan. Kebijaksanaan adalah perlu untuk meneruskan kehidupan. Walaupun Islam memberikan kebebasan, namun ia adalah terbatas. Ia mesti berada dalam lingkungan batasan syarak. Tidak boleh merompak, mencuri, membunuh untuk mendapat kekayaan.

o       Campur tangan kerajaan dan jaminan social- dalam menjalankan aktiviti ekonomi, kadang-kadang manusia terlanjur kerana rakus mencari kekayaan, sebab itu kerajaan mesti campurtangan dalam memastikan ekonomi berjalan selari dengan kehendak Allah. Kerajaan juga perlu memudahkan individu untuk membantu masyrakat yang kurang upaya. Seperti memungut zakat, sedekah dan lain-lain.

o       Dasar pemilikan individu dan masyarakat – pengiktirafan pemilikan

 

MATLAMAT EKONOMI ISLAM  
Matlamat Utama
-                     Untuk mencapai al falah iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat

Matlamat-matlamat Sosial

-                     Kesenangan dan kualiti hidup di dunia – masyarakat yang sejahtera
-                     Dipandang tinggi, disegani dan dihormati oleh negara atau orang  luar
-                     Tidak bergantung kepada orang lain/ negara lain
-                     Keperluan hidup yang cukup
-                     Mencapai kesejahteraan dari segi material dan spritual kepada semua ummah
-                     Untuk memakmur dan memajukan ummah
-                     Untuk menyempurnakan tugas sebagai khalifah
-                     Untuk berjihad ke jalan Allah
-                     Memenuhi kehendak dan tanggungjawab
-                     Persaudaraan dan keadilan yang universal
-                     Menjadi hamba Allah yang akan ditempatkan di syurga
-                     Penggunaan sumber yang optimun, cekap, berkesan, jimat dan tidak membazir
-                     Kerjasama dan keadilan
-                     Kesamaan haq dan peluang
-                     Menjamin kebebasan individu

Kesimpulan: Matlamat kegiatan ekonomi Islam boleh dibahagi kepada 2 iaitu matlamat ekonomi (untuk memenuhi tuntutan  kebendaan dan fizikal manusia) dan matlamat bukan ekonomi iaitu (spritual dan jiwa manusia seperti kasih sayang.)   

 

KAEDAH FIQH DALAM EKONOMI ISLAM
Bagaimana kita nak mencari sesuatu hukum kepada sesuatu masalah:

Antara kaedah fiqh ialah:  

o       Setiap perkara berasaskan niat
o      
Keyakinan tidak dapat diatasi dengan keraguan
o       Kesenangan boleh mendatangkan kemudahan
o       Kemudharatan hendaklah dihilangkan
o       Adat kadangkala boleh menjadi sandaran kepada hukum

Kesannya ada 2 aspek berkaitan ekonomi Islam:

  1.      Aspek tetap dan tidak berubah:-  Contoh;
       
-      Harta adalah milik Allah
-       Manusia sebagai khalifah
-      Ada haq orang lain dalam harta kita
-       Mesti taat dan hormat kepada ibubapa juga orang-orang tua

 

  2.      Aspek yang boleh menerima perubahan:-  Contoh;

-           Kadar had kifayah
-           Kadar mata wang
-           Kadar hidup sederhana
-           Bagaimana nak mengurus harta dengan baik
-           Bagaimana nak mengendalikan perniagaan

 

CIRI-CIRI DALAM EKONOMI ISLAM  
Ekonomi Islam adalah sebahagian dari Islam itu sendiri. Ini bermakna EI adalah ajaran yang telah diturunkan oleh Allah swt untuk diamalkan. Di dalamnya terkandung unsur aqidah, syariah dan akhlak. Ia jauh berbeza dengan ekonomi moden yang merupakan ekonomi ciptaan manusia semata-mata. Di anatar cirinya ialah:

Ekonomi Islam bersifat pengabdian dan peribadatan:
-                     Setiap pekerjaan yang mempunyai niat untuk Allah adalah ibadat
-                     Manusia bekerja untuk mengabdikan diri kepada Allah
-                     Manusia mesti  bekerja menurut lunas Islam
 

Ekonomi Islam mementingkan individu dan masyarakat/ seimbang
-                     Pentingkan individu
-                     Pentingkan masyrakat lebih dari diri sendiri.


Ekonomi Islam diawasi oleh lahir dan batin
-                     Luar diawasi oleh manusia
-                     Dalam diawasi oleh keimanan, ketaqwaan dan kepercayaan kepada hari pembalasan


Ekonomi Islam mempunyai matlamat yang luhur
-                     Matlamatnya adalah untuk memenuhi keperluan diri dan masyarakat
-                     Keperluan masyraakt lebih diutamakan
-                     Mementingkan persaudaraan
-                     Tidak ada unsur penindasan, penipuan, eksploitasi dan sebagainya

 

FALSAFAH EKONOMI ISLAM  
o       Tauhid
o       Rububiyyah
o       Khalifah
o       Ukhuwwah
o       Tazkiyah

 

 

METHODOLOGI EKONOMI ISLAM
Pengkajian EI adalah berdasarkan dua prinsip iaitu:

1.      Prinsip tetap – contohnya harta milik Allah  
2.      Prinsip berubah – perubahan nilai wang

Rujukan utama dalam pengkajian EI ialah:  
o       Al-Quran
o       Al-Sunnah
o       Sejarah
o       Penyelidikan
o       Pengalaman
o       Keadaan Semasa/ Tokoh-tokoh ekonomi semasa
 

Tujuan syariah:
a.                   Akal
b.                  Agama
c.                   Keturunan
d.                  Jiwa
e.                   harta


Etika Ekonomi Islam

bullet Amanah – Memelihara barang atau amanah yang dipertanggungjawab untuk dijaga. Termasuk juga merahsiakan sesuatu perkara, ikhlas
bullet Adil – memberikan haq kepada yang berhak
bullet Ukhuwwah – Orang mukmin adalah bersaudara
bullet Ihsan dan bertimbang rasa – Pertolongan seseorang kepada seseorang lain yang memerlukan
bullet Istiqamah – Meneguhkan pendirian di atas jalan yang betul dan lurus, berpegang teguh terhadap apa yang diperintah serta dilarang dalam setiap tindak tanduk perekonomian
TOKOH-TOKOH PEMIKIR EKONOMI ISLAM  

Imam Abu Yusuf ( 731 – 798M 182 H)  
Abu Yusof merupakan tokoh pemikir ekonomi yang awal. Beliau banyak membincangkan mengenai percukaian dan tanggungjawab ekonomi oleh kerajaan. Kitab al-Kharaj ditulis semasa beliau memegang jawatan sebagai qadi al-qudha (kadi besar), di zaman pemerintahan khalifah Harun al-Rashid. Kitab ini membicarakan aspek kewangan dan ekonomi kerajaan dari segi perolehan dan perbelanjaan pendapatan demi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Kitab ini mengandungi sumber hasil negara dan cara membelanjakannya, cara pembayaran sumber hasil dengan sebaik-baiknya dan peranan Baitul mal, unsur-unsur percukaian seperti keupayaan membayar, memberi pertimbangan kepada kesenangan pembayar semasa menentukan masa membayar dan pentadbiran cukai berpusat. Beliau juga menekankan kepada pembangunan sector pertanian. Abu Yusof juga menyentuh tentang hubungan antara tawaran barangan dan harganya, juga mengemukakankan beberapa nasihat kepada pemerintah (Muhammad Nejatullah Siddiqi 1989)

Imam al-Ghazali ( 450 – 505H)  
Karyanya Ihya’ Ulumuddin menyentuh tentang hal membangun sumber-sumber ekonomi serta memberi garis panduan syariah yang jelas dalam merealisasikan kerja-kerja ekonomi. Peranan wang, serta gesaan hidup besederhana. Beliau menulis hamper 100 buah buku meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan.

Imam Ibn Taimiyyah ( 1262 – 1328M/ 661 –728H)  
Ibn Taimiyyah membenarkan campurtangan kerajaan dalam pasaran dengan sebab-sebab monopoli, penyorokan dan spekulasi. Antara tulisan yang terkenal ialah Kitab al-Hisbah fil Islam mengandungi perbahasan tentang pasaran, harga, penawaran, persaingan dalam pasaran, buruh dan upah, hak milik awam, tanggungjawab kerajaan memenuhi keperluan asas rakyat, kawalan harga dan peranan sektor awam. Beliau membahaskan tentang cara penguatkuasaan peraturan terhadap pengeluar, pedagang dan orang tengah.

Berhubung dengan pemilikan oleh individu, beliau membenarkan pihak berkuasa memendekkan tempoh atau menarik balik pemilikan tersebut. Ibn Taimiyyah juga menekankan kepada peranan dan tanggungjawab pihak kerajaan untuk menentukan keperluan asas rakyat sebagai suatu kawajipan yang mesti dipatuhi.

 

Ibn Khaldun (11332 –1406/732 –808H)
Ibn Khaldun adalah pelopor kepada ahli fikir perdagangan kerana pandangannya tentang kepentingan emas dan perak. Buku utama bya ialah ‘ Muqaddimah’. Beliau membincangkan pelbagai isu berkaitan ekonomi antaranya perbahasan tentang demografi, kegiatan ekonomi, hasil kekayaan, pengeluaran, harga, penawaran, permintaan, pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, pembiayaan awam dan kitaran perniagaan. Buku ini hampir menyamai buku Adam Smith “ The Wealth of Nations”. Ibn Khaldun dianggap sebagai pelopor ilmu ekonomi moden.

Ibn Khaldun berpendapat pasaran bebas dapat memastikan pembahagian yang saksama tanpa menafikan keperluan kepada campurtangan kerajaan. Berhubung dengan tenaga manusia, beliau menekankan factor buruh di dalam teori nilainya dan kepentingan modal intelektual. Beliau menyedari kebaikan dan keperluan pembahagian buruh sebelum Ricardo. Beliau juga telah menjelaskan teori penduduk sebelum Maltus berbuat demikian dan menekankan peranan kerajaan di dalam ekonomi terlebih dahulu daripada Keynes. Ibn Khaldun juga mendahului Adam Smith dan beliau dianggap guru kepada Marx, Proudhon dan Engles.PERBEZAAN EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI MODEN

bullet Idea kemunculan sesuatu bentuk pemikiran ekonomi - datangnya dari Allah.
bullet Sumber rujukan dalam pengkajian ekonomi - autentik dan secondry
bullet Matlamat aktiviti ekonomi - untuk falah, kejayaan dunia akhirat
bullet Keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat dalam Islam
bullet Pengkajian ekonomi berselerak dalam buku feqah
bullet Amalan/aktiviti ekonomi - halal dan menjadi ibadat   
 
 

Kembali ke:  CITU  *   Halaman Utama    *  Halaman Pendidikan   *   Sila Lihat Bab-02