CITU
(CENTER FOR ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING)
Universiti Teknologi MARA - Kota Kinabalu
IPK211  *  IPK212  *  IEP200  *  

IEP200

 

BAB 1-  PENGENALAN TRANSAKSI DALAM ISLAM

 
 
1.  Definisi transaksi
2.  Sejarah transaksi
3.  Transaksi dalam Quran dan Hadis
4.  Kepentingan transaksi
 
PENDAHULUAN
Perniagaan adalah salah satu antara jenis-jenis pekerjaan.  Kenapa kita bekerja:
 
bullet Untuk mardhatillah sebagai tujuan luhur
bullet Memenuhi keperluan hidup
bullet Memenuhi nafkah keluarga
bullet Kepentingan amal sosial (sadaqah)
bullet Kepentingan ibadat
bullet Menolak kemungkaran

Antara bidang pekerjaan: Pembuatan, penternakan, pertanian, perubatan, pengangkutan, perdagangan, Nelayan dan kerja laut,

Perniagaan dan perkhidmatan yang ditegah seperti pelacuran, perjudian, pembunuh upahan, perompakan dan lain-lain yang bertentangan dengan etika Islam.BILA KEPERLUAN MANUSI TERHADAP PERNIAGAAN

bullet Naluri semulajadi
bullet Kehidupan bermasyarakat
bullet Memasarkan barangan
bullet Memenuhi kehendak dan sebagai pengguna
bullet Keterbatasan mannusia dalam mengusahakan sesuatu

 

SEJARAH TRANSAKSI

bullet Dalam Quran
bullet Dalam Hadis
bullet Sejarah umat terdahulu

Nabi Daud – Tukang besi
Nabi Muhammad – Perniagaan barangan
Nabi Nuh – Pertukangan
Imam Hanafi
Abdul Rahman Auf

Sebelum kemunculan Islam dan kebangkitan kerasulan Muhammad Mekah merupakan pusat perniagaan yang strategik menghubungkan utara selatan, timur dan barat

Rasulullah adalah seorang peniaga yang amanah dan jujur. Ramai saudagar menyimpan deposit kepada Rasulullah.

Zuber Ibn Awwam – seorang peniaga yang bijak. Beliau telah mengubah wang yang disimpan sebagai pinjaman dan menjadikan ia sebagai modal dalam menjalankan perniagaan.

Anaknya Abdullah bin Zubir juga seorang peniaga berjaya.  Hartanya dikatakan berjumlah 35,200.000 dirham.

 

KEPENTINGAN PERDAGANGAN

bullet Perluasan wilayah
bullet Mengenali negara melalui internasional bisness
bullet Membina tamadun dunia
bullet Memperkenalkan produk-produk baru
bullet Menggarap sumber alam dengan optimun
bullet Pertukaran budaya

 

DEFINASI TRANSAKSI
Bahasa: Menukar sesuatu barang dengan pembeli untuk mendapat keuntungan.

Istilah:
Ibn Khaldun: Percubaan mendapat keuntungan atau rezeki menerusi penyuburan harta melalui pembelian barang-barang dan menjualnya, harta lebihan yang diperolehi daripada usaha dan percubaabn ini dinamakan keuntungan.

Ibn Qudamah: Menukar barang /harta dengan harta atas dasar memberi milik dan menerima milik.Beliau menjelaskan perkatan baa’ ( jual beli) bermakna depa ( dengan menghulurkan tangan ) untuk mengambil dan memberi. Setiap pihak penjual dan pembeli, berkemungkinan berjabat tangan ketika berjual beli. Bai’ juga dinamakan dengan ‘ safaqah’ (bertemu tangan/tepuh tangan)TRANSAKSI DAN KECENDERUNGAN MANUSIA
·        Kecenderungan manusia dan kecintaan manusia kepada harta
·        Usaha yang senang untuk memperolehi kekayaan
·        Enjoy dan seronok
·        Usaha yang dipandang oleh masyarakat

 

PERNIAGAAN DALAM QURAN
Ungkapan Tijarah (                     ) disebut 9 x, Bai’ (            ) disebut 7 x. Perkataan ibtagha (              ) juga digunakan.

Surah:  Ankabut: 17, al-Muzamil :20, al-Maidah:2, al-An’am :35, al-Nisa’ 84, al-Jathiyah 12, Fatir 13, al-Rum 46, al-Isra’ 12, al-Nahl: 14 , al-Baqarah 198.Al-Jumuat :10PERNIAGAAN DALAM SUNNAH
Hadis kebanyakannya menggalakkan supaya menjalankan perniagaan:
Maksud: sesungguhnya seseorang yang membawa barang ke pasar-pasar kita adalah seperti seorang yang berjihad di jalan Allah

“Sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan di hari qiamat sebagai golongan yang zalim, melainkan sesiapa yang takut kepada Allah dan bersikap baik dan benar.

“Tiga golongan yang Allah tidak akan pandang di hari qiamat…..antaranya seseorang yang melariskan barang perniagaan menerusi persumpahan yang dusta":

 

KONSEP PERNIAGAAN DALAM ISLAM

    Bidang rezeki yang terbentang luas

bullet Semua kegiatan ekonomi berkisar dengan perniagaan
bullet Boleh dilakukan di mana-mana di dunia ini
bullet Boleh berniaga barang yang sudah wujud dan belum wujud
bullet 9/10 rezeki kebanyaknya dating dari perniagaan
bullet Perniagaan adalah pekerjaan yang halal
 
bullet Martabat tinggi di sisi agama
1.  Setiap pekerjaan adalah ibadat termasuk berniaga
2.  Agama menyanjung tinggi peniaga
3.  Tempat peniaga yang jujur di hari akhirat kelak adalah di syurga bersama para syuhada'
 

 

bullet Perkhidmatan masyarakat
1.  Berniaga adalah khidmat masyarakat
2.  Menunjuk kemajuan ekonomi
3.  Seterusnya memajukan masyarakat dan Negara
4.  Membantu kesejahteraan masyarakat

 

  PRINSIP PERNIAGAAN  

bullet Bebas
bullet Urusniaga tanpa riba
bullet Adil
bullet Layanan baik
bullet Melindungi hak penjual dan pembeli
bullet Jujur dan Amanah Rajin dan Tekun

   

ETIKA PERNIAGAAN  

bullet Timbangan dan ukuran yang betul
bullet Tegahan monopoli dan sorok
bullet Kawalan harga
bullet Bebas
bullet Urusniaga tanpa riba
bullet Adil
bullet Layanan baik
bullet Melindungi hak penjual dan pembeli
bullet Jujur dan Amanah Rajin dan Tekun

   

PERNIAGAAN MENURUT ISLAM  

bullet 9/10 rezeki datang dari perniagaan
bullet Pekerjaan sejak zaman dahulu
bullet Suatu pekerjaan yang murni
bullet Bidang pekerjaan yang amat luas

1.  Perniagaan berasaskan kemahiran - ukiran, jahitan
2.  Perkhidmatan
3.  Perniagaan barangan pembuatan
4.  Perniagaan makanan
5.  Perniagaan berasaskan kebijaksanaan - kedoktoran, perguruan
6.  Lautan

Kembali ke:  CITU  *    Halaman Utama     *  Halaman Pendidikan   *   Sila Lihat Bab-02